PROGRAMES ÀREA D’ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

PROGRAMA SINGULARS “ANEM PER FEINA”

Tornar a Notícies

Aquest Programa  té com objectiu reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació posant especial atenció a la integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves, en particular de les que es troben sense ocupació i que no estan estudiant ni formant-se.  

Nombre de places: 80

Requisits Joves Participants:

Edat:                       entre 16 i 29 anys

Estudis:                 Sense estudis o que tenint estudis no tenen assolides competències bàsiques o professionals que els permeti accedir al mercat laboral

Requisits d’inscripció :

  • Inscripció a Oficina de treball
  • Inscripció a Programa de Garantia Juvenil.

* Poden inscriure’s Joves de la comarca del Baix Ebre o altres Comarques veïnes  on aquest Programa no es dugui  a terme .

Desenvolupament del Programa

Les persones  joves inscrites al Programa hauran de realitzar obligatòriament totes les actuacions que es duen a terme i que s’estructuren en accions desenvolupades de forma paral·lela:

1a – Acció d’Orientació

Exploració de competències personals i professionals que inclou:  assessorament individualitzat, orientació professional i emprenedoria i acompanyament en la cerca d’ocupació.

Es procurarà que els  Joves amb estudis sense acabar retornin al Sistema educatiu.

2a – Acció de Formació

Formació ( aproximadament 150h) ajustada i dissenyada d’acord amb les expectatives laborals i competències de les persones participants i les demandes d’ocupació del mercat de treball .

3a- Experiència professional*

Les persones  joves participants que hagin superat la formació i reuneixen les competències tècniques i transversals necessàries per accedir al mercat laboral tindran l’oportunitat de ser contractades per un període mínim de 6 mesos.

* Les empreses contractants poden rebre subvenció equivalent al SMI ( any 2018) per mes de contracte.

 

CONTACTE:

Consell Comarcal del Baix Ebre                 Tel. 977 494481               ocupacio@baixebre.cat